EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT)

AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Vrijwilligers die daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd begeleiden lotgenotengroepen voor mantelzorgers. Er zijn diverse groepen, verspreid over de stad. In de meeste groepen is de voertaal Nederlands, maar er zijn ook groepen waar Turks, Arabisch of Berbers wordt gesproken.

In elke groep kan het accent ergens anders op liggen. Grofweg komen tijdens de bijeenkomsten de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Taboe op mantelzorg
  • Hoe leer ik 'nee' zeggen
  • Wat is dementie
  • Informatie over regelingen en instanties
  • Gezonde taal: oefenen in communicatie rond ziekte en zorg (in samenwerking met Taal Doet Meer)

Waar: In heel Utrecht, verspreid over de wijken.
Wanneer: Van september tot december en van januari tot juli. De exacte data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. In december en juli is er een uitje met de groep
Kosten: Gratis
Informatie en aanmelden: Bij Habiba Chrifi, Coördinator AMWAHT/mantelzorgconsulent bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht, 06 10 37 11 55, h.chrifi@u-centraal.nl

Bekijk defolder van AMWAHT.

Klik op onderstaande link(s) om in te schrijven