EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Menu

Samen aan een oplossing werken is beter dan alleen. Daarom organiseert U Centraal voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en gespreksgroepen over diverse thema’s zoals persoonlijke ontwikkeling, omgaan met geld en de zorg voor uw naaste.

Wat kunt u verwachten van een groep?

In een aantal bijeenkomsten deelt u ervaringen met anderen en doet u kennis op over een bepaald thema. De bijeenkomsten worden begeleid door deskundige trainers, soms aangevuld met vrijwilligers. De gespreksgroepen zijn meer gericht op het delen van ervaringen, in de cursussen krijgt u praktische handvatten waar u zelf mee verder kunt in het leven. Het programma is ontwikkeld op basis van vragen die we in de praktijk krijgen. Vindt u niet wat u zoekt, of heeft u ideeën over andere workshops op dit gebied? Mail dan naar groepen@u-centraal.nl

Onderstaand programma is ook verwerkt "Groepen- en Cursusoverzicht". Voor de bladerbare verse klik hier.

Bijeenkomsten Financiën bij veranderingen in uw leven


Heeft u te maken met en grote verandering in uw leven? Denk aan het krijgen van een Kind, Overlijden van uw Partner, Ontslag, Arbeidsongeschiktheid, (echt)Scheiding, Pensioen of als je 18 jaar wordt. Dan kan er veel op u afkomen. Ook uw inkomen kan veranderen. Uw hoofd staat dan vaak niet naar geldzaken. Hoe zorgt u dat u met minder inkomen toch rondkomt? Een bijeenkomst Financiën bij helpt u hierbij!

Financiën en administraties


Hoe kunt u beter rondkomen van uw inkomen? Waar zou u nog op kunnen besparen? Wat is er mogelijk aan tegemoetkomingen en toeslagen? Dat leert u in deze cursussen.

Persoonlijke ontwikkeling


Hoe kun je je gelukkiger voelen? Gemakkelijker met andere mensen omgaan? Hoe vind je balans? Dat soort thema's keren terug in de volgende cursussen  die U Centraal aanbiedt rondom het thema Persoonlijke ontwikkeling en leefstijl.

Gezin en relaties


Het leven loopt niet altijd zoals je verwacht. Ervaringen met huiselijk geweld, onvrijwillige kinderloosheid of abortus kunnen een enorme invloed hebben op je leven. Je staat er niet alleen voor. In deze groepen deel je je ervaringen met anderen en kom je zelf weer een stap verder.

Mantelzorg


Utrecht telt minimaal 25.000 mantelzorgers die langer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een zieke naaste zorgen. Steunpunt Mantelzorg Utrecht organiseert regelmatig contactgroepen waarin u ervaringen kunt delen met mantelzorgers in een soortgelijke situatie.

Multiculturele groepen met een (lichamelijke- verstandelijke) beperking en chronisch zieken


U Centraal biedt voorlichtingen, themabijeenkomsten, cursus en trainingen aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en chronische ziekte, die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen. 

Voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid


  • Veiligheid in en rondom het huis
  • Veiligheid buitenshuis
  • Veiligheid en financiën
  • Veiligheid en opkomen voor uzelf


Voorwaarden voor deelname:

  • U woont in de gemeente Utrecht. 
  • U komt alle bijeenkomsten en doet actief mee

Meer weten / aanmelden:

Welk thema spreekt u aan? Klik in het programma op het thema of de groep van uw keuze. Bij de beschrijving van de groep staat een link om u aan te melden en vindt u contactgegevens voor meer informatie. Voor algemene informatie kunt u bellen naar 030 236 17 70 of mailen naar groepen@u-centraal.nl.